Galbūt Jums kyla klausimas –kada galima taikyti 5% lengvatinį tarifą?

Galima taikyti tuo atveju, kai įmonė atitinka 3 sąlygas (Pelno Mokesčio Įstatymas 5 str. 2 d.):

  1. vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 žmonių;
  2. nuo 2015-01-01 mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų
  3. įmonė neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų, t. y.:

– įmonė (individualioms/personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ar jo šeimos nariai yra ir kitų vienetų (individualių (personalinių) įmonių) dalyviai;

– įmonėms (individualioms (personalinėms), kurių dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, ir vienetams, kuriuose vieneto (individualios (personalinės) įmonės) dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

– įmonėms, kuriose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

– įmoėms, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų).

Žemės ūkio veiklą vykdančių įmonių, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos (įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių pagamintus žemės ūkio produktus) per mokestinį laikotarpį sudaro daugiau kaip 50 proc. jų pajamų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. mokesčio tarifą.

 

Susiję dokumentai:

PELNO MOKESČIO  Į S T A T Y M A S

 

DĖL VIDUTINIO METŲ SĄRAŠINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMO, PASIRENKANT SUTRUMPINTAS ARBA TRUMPAS METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITAS, TVARKOS PATVIRTINIMO

 

DĖL VIDUTINIO METŲ SĄRAŠINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMO, PASIRENKANT SUTRUMPINTAS ARBA TRUMPAS METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITAS, TVARKOS PATVIRTINIMO

 

DĖL VIDUTINIO METŲ SĄRAŠINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMO, PASIRENKANT SUTRUMPINTAS ARBA TRUMPAS METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITAS, TVARKOS PATVIRTINIMO

Share This