buhalterijos.lt Paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

3. Pardavėjo teisės

3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4. Pardavėjo įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
4.2. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali įvykdyti elektroninėje parduotuvėje užsakytų paslaugų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką paslaugą. Pirkėjui atsisakius po pirkimo per 24 val., Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas. Dėl atsisakymo turi būti persiunčiamas atsisakymo laiškas info@buhalterijos.lt , kuriame prašoma grąžinti sumokėtą sumą, pridedama pavedimo kopija ir nurodyti atsisakymo priežastį.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas paslaugas ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

6. Paslaugų kainos

6.1. Paslaugų kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM.

7. Paslaugų užsakymas ir apmokėjimas

7.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam tinkančias paslaugas, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi. Pirkėjas patvirtina jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
7.2. Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor, Citadelės, Šiaulių banko, bei kitomis elektroninės bankininkystės paslaugomis kurios integruotos tinklapyje. Atsiskaitymai galimi Eur arba kita valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis Paysera mokėjimų platforma.

8. Prisijungimo prie pirkimų paskyros galiojimas

8.1 Nupirkus paslaugą ar mokymus paskyra galioja 365 dienas nuo pirkimo dienos, vėliau tampa nebeaktyvi ir skaitoma jog norint aktyvinti jau nupirktą seminarą, reikia susisiekti dėl atnaujinimo kainos bei laikotarpio ir susitarti kaip bus atliekamas apmokėjimas pratęstam laikui.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
9.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Klaipėdos mieste, Lietuvoje.
9.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).

Turite klausimų? Susisiekite info@buhalterijos.lt.

Share This