LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMAS

Laisvosioms ekonominėms zonoms nepriklausančių Lietuvos vienetų fiziniams asmenims paskirstomos pelno sumos, proporcingai tenkančios tų vienetų dėl PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO (PMĮ) 12 str. 5, 15, 16 punktuose, 461 straipsnyje nustatytų lengvatų ir (arba) dėl 0 proc. tarifo apmokestinamajam pelnui taikymo apskaičiuotam pelnui, nepriskiriamos pelno mokesčio objektui.

T.y. nuo 2016 m gruodžio 24 d. laisvosioms ekonominėms zonoms nepriklausantys Lietuvos vienetai išmokėdami savo akcininkams (nepriklausomai nuo to, ar akcininkai yra fiziniai asmenys ar kiti vienetai) paskirstyto pelno sumas, proporcingai tenkančias tų vienetų neapmokestintam apmokestinamajam pelnui, jų pelno mokesčiu neapmokestina ir nedeklaruoja.

Atkreipiame dėmesį, kad vieneto dalyviams išmokamų dividendų ir kito paskirstytojo pelno apmokestinimo tvarka nesikeičia.

Share This