Neapmokestinamas pajamų dydis keitėsi (NPD) nuo 2022-06-01 dienos 540 EUR, o tai reiškia kad neapmokestinamos pajamos Lietuvoje padidėjo iki 540 EUR, o iki įstatymo įsigaliojimo buvo 460 EUR neapmokestinamas pajamų dydis. Padidėjusi suma bus taikoma atgaline data tai yra nuo 2022- 01-01 dienos. Tai bus galima perskaičiuoti, kai fiziniai asmenys deklaruos savo uždirbtas pajamas už metus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ar VMI.

 

THE NPD (tax-exempt income amount) has been unchanged from 2022 06 01. The non-taxable income amount has changed (NPD) from the date of 2022-06-01 to EUR 540, which means that the tax-exempt income in Lithuania has increased to EUR 540 and, before the entry into force of the law, there was a tax-exempt income amount of EUR 460. The increased amount will be applied retroactively from the date of 2022 to 01-01. It will be possible to recalculate when natural persons declare their earned income for a year at the State Tax Inspectorate or the VMI

Sėkmės Jums darbuose!

NPD, PNPD taikymas

GPM įstatymas, 20 straipsnis. Neapmokestinamasis pajamų dydis

Share This