Lauko priedai nuo 2022 11 01 d – 30% – Kompensacija už kilnojamojo pobūdžio darbą!

 

Kalbėsiu apie kilnojamo darbo pobūdžio įstatymo pakeitimą, kuris įsigalioja nuo 2022 metų lapkričio pirmos dienos. Naujas įstatymas sako, kad jeigu jūs išmokate darbuotojams kilnojamo pobūdžio priedus dirbant lauko sąlygomis, o tai reiškia paprastai kalbant lauko priedą, tai nuo 2022-11-01 d. išmoka darbuotojui mažėja 20%. Leidžiami atskaitymai būtų 30% nuo mokėtino darbo užmokesčio priskaitymo. Įdomu tai, kad Darbo inspekcija siūlo įspėti darbuotojus jau dabar, kad bus mažinamos išmokos, tačiau tuo pačiu ir teigė, kad jeigu darbuotojas nesutinka su sumažėjusia išmoka, darbdavys vienašališkai gali tiesiog nuspręsti ir sumažinti šią išmok. Natūralu kad keičiasi įstatymas, o darbdavys yra pavaldus įstatymui . Detalesnę informacija apie įstatymą ir nuorodą į įstatymą jūs rasite po šiuo video. Sėkmės jums darbuose!

 

I will be referring to the amendment to the Law on movable labour, which will take effect from the first day of November 2022. A new law says that if you pay employees of a mobile nature when working in field conditions, which means usually in the field of the field, it will be reduced by 20% from 2022 to 11-01. The deductions permitted would be 30% of the salary due. Interestingly, the Labour Inspectorate proposes to warn employees already now that benefits will be reduced, but at the same time, they said that if an employee disagrees with reduced pay, the employer can simply decide and reduce the benefits unilaterally. It is natural that the law is changing and the employer is subordinate to the law. Detailed information about the law and the reference to the law will be found in this video. Good luck to you!

 

DARBO KODEKSO 8 straipsnis. 144 straipsnio pakeitimas

Share This