Įmonės likvidavimas

Įmonės likvidavimas – be rūpesčių ir galvos skausmo per 3 mėnesius!

Įmonės likvidavimas yra sudėtinga, varginanti ir gana ilgoka procedūra.  Kad likvidavimo eiga vyktų greičiau, paprasčiau ir be rūpesčių, mes galime tai padaryti už jus.

Priėmus sprendimą likviduoti įmonę, paskiriamas likvidatorius, su juo sudaroma paslaugų teikimo sutartis. Likvidatorius yra asmuo, atliekantis visas likvidavimo procedūras, kol juridinis asmuo išregistruojamas iš Juridinių asmenų registro. Nuo paskyrimo likvidatorius perima visas įmonės valdymo funkcijas, o nuo jo kompetencijos ir profesionalumo priklauso, ar įmonės likvidavimas vyks sklandžiai. Įmonė yra likviduota, kuomet juridinis asmuo išregistruojamas iš Juridinių asmenų registro.

    Mes paruošime dokumentus, reikalingus likvidavimui atlikti ir pateiksime reikiamoms institucijoms;

– Pasirūpinsime, kad visi dokumentai būtų surinkti ir pateikti registro centrui;

– Jeigu įmonės finansinės ataskaitos nėra pateiktos VMI (valstybinei mokesčių inspekcijai), Sodrai (valstybinis socialinis fondas) ir kitoms institucijoms, tai mes sutvarkysime apskaitą ir pateiksime deklaracijas.

– Sutvarkysime dokumentus pagal archyvo reikalavimus, kad pateikti saugojimui į archyvą;

Įmonės likvidavimas užtrunka apie 3 mėnesius ir greičiau.

Papildoma informacija:

Įmonės likvidavimas, tai juridinio asmens (įmonės) veiklos pasibaigimas, kai jo veikla nutrūksta, o teisės ir pareigos nepereina. Atlikti veiklos užbaigimo veiksmus paskiriamas likvidatorius ir jis veikia likvidatoriaus vardu tol kol išregistruojama įmonė iš juridinio registro centro. Likvidatoriumi gali būti likviduojamos įmonės vadovas, akcininkas, darbuotojas ar kitas įgaliotas asmuo. Likvidatorių skiria ir atšaukia akcininkai, o  nuo paskyrimo likvidatorius perima visas įmonės valdymo organų funkcijas bei organizuoja veiksmus, kad įmonė būtų uždaryta.

Jeigu įmonė turi neapmokėtų skolų, reikalavimai tenkinami tokia tvarka:

  1. Pirmąja eile tenkinami darbuotojų reikalavimai (atlyginimai, kompensacijos, išeitinės kompensacijos); reikalavimai atlyginti žalą dėl sveikatos sužalojimo ar žuvus dėl nelaimingo atsitikimo darbe;
  2. Antrąja eile tenkinami reikalavimai mokesčiai valstybei – VMI, socialinio bei sveikatos draudimo įmokų;
  3. Trečiąja eile tenkinami visi likę kreditorių reikalavimai. Likęs likviduojamos įmonės turtas padalijamas akcininkams proporcingai jiems priklausančių akcijų nominaliai vertei.

Likvidavimo procedūras reglamentuoja civilinis kodeksas

Supaprastinta juridinių asmenų likvidavimo tvarka

Reikia pagalbos, daugiau informacijos ar norite susitarti dėl susitikimo? Kviečiame susisiekti!

Gintautė Černiauskė

Vadovė

Tel: +370 656 11877
El.paštas:  info@buhalterijos.lt

Share This