Kas yra JANGIS sistema? Kokius duomenis registruoja JANGIS sistema? Kur pateikti duomenis apie naudos gavėjus? Registro centras registruoja asmenis kurie kontroliuoja įmones, tai reiškia, jeigu jūs esate įmonės vadovas ir esate vienintelis savininkas, o gal kontroliuojate MB įmonę kaip fizinis asmuo – tai kontrolės paketas yra 100%. Galbūt jūs esate du akcininkai ir galbūt kontroliuojate po 50% nes akcijų paketas yra 50%. Kad surinkti kas kontroliuoja įmones arba kitaip tariant kas yra naudos gavėjai, duomenis reikia pateikti į registro centrą. Prisijungti galima per registro centro savitraną, ir pateikti duomenis elektroniniu būdu su elektroniniu parašu. Jeigu jūs esate sąžiningas mokesčių mokėtojas, nerimauti nereikėtų, tačiau jeigu turite ofšorines kompanijas, tai tikėtina jog surinkus informaciją bus tikrinama ar sumokami visi mokesčiai.

What is the YANGIS system? What data is recorded by the JANGIS system? Where to provide data on the beneficiaries? The Register Centre records individuals who control businesses, which means that if you are the head of an enterprise. You are the sole owner, or maybe controlling the MB company as a natural person – the control package is 100%. Maybe you are two shareholders and you control 50%, as the stake is 50%. In order to collect who controls businesses or, in other words, who are beneficiaries, the data must be provided to the Register Centre. Connect through the register centre’s self-trusted and provide data electronically with an electronic signature. If you are an honest taxpayer, you should not worry, but if you have offshore companies, it is likely that the information will check or pay all taxes.

Sėkmės jums darbuose!

JANGIS sistemos video įrašas _Registrų centras_vedlys

LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

 

Duomenų teikimas apie naudos gavėjus (JANGIS)

Share This