Skaitmenizuotos Buhalterines paslaugos Klaipėdoje ir Internetu. Digital accounting service in Lithuania. Įmonės steigimas -Taip pat steigiame naujas įmones MB (mažoji bendrija) ir UAB (Uždaroji akcinė bendrovė)

Dažniausiai steigiamos įmonės statusas būna MB arba UAB.

Jeigu Jūs planuojate pradėti verslą, tiesiog pasiskambinkite, pasitarkite ir galime pradėti naujos įmonės steigimą.

Įsteigus įmonę tvarkome buhalterinę apskaitą, turime įvairių įvairiausių veiklų, pradedant nuo pirkimo, pardavimo, paslaugų – kaimo turizmo, medicinos, grožio salono, transporto, prekybos, statybos, kripto valiutų verslų. Kaip matote, intervalas veiklų yra be, galo platus.

Pradedant dirbti su nauja įmone sudarome finansų sistemą, pagal kurią yra tvarkoma buhalterinė apskaita, suvedame apskaitos duomenis į programą, teikiame mokesčiams VMI – visas deklaracijas, kurios yra reikalingos, taip pat su darbo santykiais paruošiame sutartis, teikiamas deklaracijas VMI ir  Sodrai bei informaciją savininkams.

Taip pat teikiame konsultacijas telefonu, atvykus į biurą ar internetinę.

Kuo mes esame ypatingi? Mes įdiegėme skaitmenizavimą arba robotizavimą ir visa buhalterinė apskaita tvarkoma skaitmenizuotai, pasitelkiant dirbtinį intelektą arba kitaip tariant robotizuotą buhalterinę apskaitą.

Turime nutolusių klientų, kurie pardavimo ar pirkimo sąskaitas vedasi patys, stebi pirkėjų skolas, ruošia pavedimus tiesiai iš programos. Dirbant per nuotolį jūs bet kokiu metu galite prieiti prie savo įmonės  duomenų matyti reikiamą informaciją. Tai patogu – nes nebelieka atstumo ribojimo, ar jūs dirbate ir vykdote veiklą Klaipėdoje, ar Vilniuje, Norvegijoje, ar galbūt Švedijoje, ar kitam mieste, šiuo atveju nebėra svarbus atstumas.

Tai reiškia, kad tas dirbtinis intelektas, skaitmenizacija ar robotizacija ateina į buhalterinės apskaitos srytį ir Lietuvoje. Būtent aš, labai laukiau šio momento! 😊

Tai jeigu jūs ieškote buhalterio, mielai kviečiu pasitarti dėl bendradarbiavimo jeigu ką tik įkūrėte verslą, ar ieškote buhalterio, tada galėsite įsivertinti, kaštus ir nuspręsite patys, ar jums tai naudinga ar nelabai, reikia keisti buhalterį ar nereikia,  ar jūs norite optimizuoti vykdomą veiklą ar norite likti taip kaip įprasta. Kviečiu susiskambinti, pasitarti, rezervuoti laiką.  Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo iki.  +37065611877

 

 

Bookkeeping services in Klaipėda and Internet. We are also setting up new companies MB and UAB

The main status of the enterprise being established is MB or UAB.

If you plan to start a business, just call up, talk and we can start setting up a new company.

After the establishment of the company accounts for bookkeeping, we have various kinds of activities ranging from purchases, sales, services – rural tourism, medicine, beauty salon, transport, purchase and sale, construction, crypto currency business. As you see, the range of activities is incredibly wide.

When we start working with a new company, we create a financial system under which bookkeeping accounts are handled, we bring accountancy data into the program, we provide taxes to the VMI – all the declarations that are needed, as well as with the labour relations we have prepared contracts for the Sodra and information owners.

We are also providing consultations by phone, upon arrival at the office or online.

What are we special? For us all bookkeeping accounts are handled in a digitalized manner, using artificial intelligence or, in other words, robotized bookkeeping.

We have remote customers who make sales or purchase accounts themselves, monitor the buyer’s debts, prepare orders directly from the program. When you work at a distance, you can access your company’s data at any time to see the required information. It is convenient – because there is no longer a distance restriction, do you work and conduct activities in Klaipėda, or Vilnius, Norway, or perhaps Sweden or another city.

This means that those artificial intelligence, digitalization or robotization come to bookkeeping.

If you are looking for an accountant, I would gladly invite you to talk about cooperation, to settle, to cost and decide whether you need to change your bookkeeping or you want to optimize your activities or want to stay as usual.

So I’m inviting to call, discuss, reserve time.

Thank you for watching and until I see you.

+37065611877

Share This