Šiame video kalbėsiu apie įmonės steigimą Lietuvoje.

Dažniausiai pasitaikantis statusas yra MB (Mažoji bendrija). Šiek tiek rečiau pasitaikantis statusas yra UAB arba Uždaroji akcinė bendrovė.

Esminis skirtumas tarp šių dviejų įmonės statusų yra jog UAB yra labiau žinoma užsienyje kaip LTD kompanija ir jums gali būti lengviau paaiškinti užsieniečiui koks yra įmonės statusas pagal Lietuvos įstatymus.

MB (Mažoji bendrija) yra naudingiau steigti, tuomet, kai jūsų veikla vykdoma Lietuvoje arba yra  šeimos verslas vykdomas Lietuvoje, nes galima pritaikyti lengvatas kurias suteikia MB statusas.

Taip pat Mažoji bendrija (MB) steigiama, kai  dirbama nuotoliniu būdu pavyzdžiui atliekami programavimo, marketingo darbai arba teikiamos kitos paslaugas bendradarbiaujant su užsienio klientais, nes tada labai patogu išrašyti sąskaitą ir dirbti nuotoliniu būdu.

Steigimas vyksta per internetą, per zoom, skype, ar kitas internetines platformas ir tai užtrunka 2 dienas.

Ir jeigu jūs nusprendėte, jog norite steigti įmonę, mes galime pradėti įmonės steigimo procesą.

Jeigu reikalinga papildoma konsultacija dėl mokamų mokesčių, mokesčių lengvatų, dėl įmonės statuso pasirinkimo ar kitų verslo ir mokestinių sprendimų, reikėtų suderinti konsultacijos laiką, apmokėti už konsultaciją ir rekomenduoju turėti užsirašius jums rūpimus klausimus su savimi.

Iki susimatymo!  🙂

 

 

Open a new company in Lithuania – MB or UAB.

In this video, I will speak about the establishment of the company in Lithuania.

The most common status is MB (Small Community). A slightly less frequent status is a UAB or a Closed Stock Company.

The fundamental difference between the two statuses of the company is that UAB is more known abroad as a LTD company and it may be easier for you to explain to a foreigner what the company’s status is under Lithuanian laws.

MB (Small Community) is more useful to set up, when your activity is carried out in Lithuania or is a family business in Lithuania, because it is possible to adapt the preferences granted by MB status.

Also, the Small Community (MB) is being established when it is done remotely, for example, for programming, marketing works or other services in cooperation with foreign customers, as it is then very convenient to issue a bill and to work remotely.

The founding takes place through the Internet, through zoom, skype, or other online platforms, and it takes 2 days.

And if you decided that you want to set up a company, we can start the start-up process.

If there is a need for additional advice on paid taxes, tax preferences, the choice of company status or other business and tax decisions, it is appropriate to reconcile the timing of the consultation, to pay for the consultation and I recommend that you have your questions with yourself.

 

Gintautė Černiauskė, +37065611877

Share This