Kada reikia registruotis PVM (Pridėtinės vertės mokestis) mokėtoju?

Kas privalo laikytis šio įstatymo nuostatų?

PVM mokėtoju galite registruotis tuomet, kai turite įmonės steigimo dokumentus, tačiau siūlyčiau gerai pasvarstyti , kada jums naudinga registruotis PVM (pridėtinės vertės mokestis).

Pagal įstatymą PVM (pridėtinės vertės mokestis) mokėtoju reikia registruotis:

  1. Kai įmonės pajamos Lietuvoje siekia 45000EUR;
  2. Kai įmonė perka arba parduoda paslaugas/prekes užsienio partneriams, bei pirkimo/pardavimo (sumiškai) pasiekia iki 14000 EUR per metus.

PVM skaičiavimo laikotarpis yra ne kalendoriniai metai (nuo sausio 01 dienos iki gruodžio 31 dienos), bet slenkantys kalendoriniai metai, tai yra skaičiuojama 12 mėn atgal nuo imamo laikotarpio.

Panagrinėkime keletą praktinių atvejų, pavyzdžiui:

  • Jūs nusprendėte vykdyti transporto veiklą ir perkate krovininį automobilį, kuris yra brangus. Pirkimo sąskaitoje yra išrašytas PVM. Jeigu esate PVM mokėtojas jūs galite šį PVM (pridėtinės vertės mokestis) susigrąžinti iš VMI (Valstybinės mokesčių inspekcijos), arba jį užskaityti vėliau į PVM ar kitus mokesčius, kuriuos bus būtina mokėti ateityje, ir jums galbūt  yra naudinga registruotis, kaip PVM mokėtoju.

 

  • Kitas atvejis- galbūt Jūs planuojate vykdyti prekybos veiklą, paprastai jau nuo veiklos pradžios yra naudinga registruotis kaip PVM mokėtoju, nes nuo kiekvienos prekės skirtos perparduoti, jūs atskaičiuojate PVM, o tai reiškia, kad prekė atpinga, nes turite teisę susigrąžinti PVM, jei tai uždeklaruojama PVM deklaracijose.

 

  • Jeigu vykdote paslaugas, tada reikėtų gerai pasvarstyti ar tikrai jums reikia registruotis PVM mokėtoju. Jeigu pajamos Lietuvoje neviršija 45000 EUR,  ir jei nedirbate su užsienio partneriais, jūs neturite pirkimo ar pardavimo dokumentų iki 14000 EUR/metus, greičiausiai jums bus naudinga netapti PVM mokėtoju tol, kol pasieksite anksčiau paminėtas pardavimo ribas. Paminėtu atveju, jūs galbūt daugiau sumokėsite į VMI (valstybinė mokesčių inspekcija), nes paslaugų įmonės neturi tiek atskaityti PVM, kadangi ten naudojama intelektuali paslauga, kurią atlieka ar teikia žmogus.

PVM įstatymas galioja vienodai visiems fiziniams asmenims ir įmonėms, išimtys gali būti taikomos, kai yra specifinė veikla ir veiklos lengvatas reglamentuoja įstatymas.

Trumpai apie PVM tiek ir jeigu turite klausimų, visada mielai klauskite! +370 65611877

Share This