Jeigu Jūsų verslas plečiasi, yra sėkmingas, tačiau reikia papildomo finansavimo iš banko ar investuotojo, o jums trūksta laiko paruošti gerą verslo planą – Susisiekite ir mes pasiūlysime geriausią variantą, o paruoštą verslo planą atstovausime reikiamoje institucijoje.

Jums reikia verslo plano jau dabar ?!

Verslo planas reikalingas net ir tuomet, jei pinigų turite pakankamai! Nes, jis parodo, kaip valdyti verslą, kokius sprendimus reikia priimti dabar, kad pasiekti pelno!

 • Galbūt jūs pradedate naują verslą ir norite įsivertinti jo riziką?
 • Jūs ieškote papildomo finansavimo?
 • Gal trūksta apyvartinių lėšų ir reikia sureguliuoti pinigų srautus?
 • Galbūt norite maksimizuoti pelną, išnaudojant visus jau turimus resursus įmonėje?
 • Gal investuojate į verslą, tačiau nežinote lūžio taško, nuo kurio uždirbsite pelną?
 • Gal norite išplėsti jau egzistuojantį verslą, tačiau abejojate jo atsipirkimu?
 • O gal reikia sukurti sėkmingą ilgalaikę verslo strategiją?
 • Ar norite apjungti keletą įmonių ir reikia sukurti kontrolės sistemą?
 • Gal Jūs esate vadovas ir reikia paruošti darbuotojų motyvacijos planą?

Verslo planas padės sėkmingai pasiekti užsibrėžtus tikslus:

 • Sukurti naują verslą,
 • Sukurti ar pagerinti įmonės veiklos ilgalaikę strategiją,
 • Išplėsti jau egzistuojantį verslą,
 • Gauti papildomą finansavimą iš banko ar investitorių,
 • Įvertinti verslo ir finansų rizikas,
 • Atsakyti į daugelį įmonės valdymo sprendimų,
 • Išsiaiškinti įmonės silpnąsias ir stipriąsias vietas bei priimti tinkamus sprendimus,
 • Paskirstyti atsakomybę pagal priskirtas funkcijas darbuotojams, kad užtikrinti skaidrumą įmonėje,
 • Iškelti tikslus, kurie padėtų motyvuoti darbuotojus ir didintų jų efektyvumą darbe.

 

 

Verslo planas yra pagrindinis žemėlapis, kuria linkme dirbti – tiek vadovui, tiek darbuotojui, tiek planuojant savo asmeninį veiklos kelią.

Verslo planą sudaro šios pagrindinės dalys:

 • Įmonės informacija ir veiklos dalis, įmonės tikslai, projekto pristatymas; esamos situacijos analizė,
 • Marketingo ir veiklos dalis,
 • Finansinė dalis (pinigų srautų ataskaita, pajamų ir išlaidų ataskaita, lūžio taško analizė, investicijų atsipirkimo rodikliai, rizikos lygiai),
 • Nustatomos verslo išplėtimo galimybės – identifikuojant tikslus, atsižvelgiant į vidinius ir išorinius pokyčius.
 • Gerai parašytas ir įvertintas verslo planas sutaupys Jūsų finansus ir laiką.
 • Verslo projekto kaina priklauso nuo Jūsų poreikio – ar Jums reikia viso verslo plano ar reikalinga tik viena dalis.

Kiekvienu atveju derinama atskirai ir pastangas nukreipsime link užsibrėžtų tikslų! +370 656 11877

Share This