Veiklos ataskaitų paruošimas gali būti reikalingos įmonėms, kurios turi savininkus kitose šalyse ir reikia ataskaitų vadovams, valdyboms – kad įvertinti, kaip efektyviai įmonė vykdė veiklą per mėnesį, ketvirtį, pusmetį ar metus. Tai įvairios ataskaitos paruošiamos pagal įvairius kompanijos lygius arba KPI rodiklius, kurie yra svarbūs įmonės valdymui.

Šias kontrolės sistemos ataskaitas galime sukurti ir paruošti mes, arba jeigu įmonė turite savo, mes paruošime jas pagal Jūsų poreikį – lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.   +370 656 11877

Share This