Komandiruotė Lietuvoje

Naujame Darbo kodekse nėra pakeitimų susijusių su dienpinigių mokėjimu komandiruotės Lietuvoje metu.

N U T A R I M A S DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Nuo 2018 m. liepos 1 dienos įsigaliojus atnaujintam nutarimui „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo„:

  • Dienpinigiai už komandiruotę Lietuvoje nuo 2018 m. liepos 1 d. yra 15 Eur.
  • Nuo 2018 liepos 1 d., kai komandiruotė trunka 1 dieną, mokami 100 proc. dienpinigiai, t. y. 15 Eur.

Jei įmonė nusprendžia už vienos dienos komandiruotę dienpinigių nemokėti, turi būti numatyta darbo sutartyje, kolektyvinėje sutartyje ar įmonės vidaus taisyklėse. Taip pat darbdavys gali  nurodyti komandiruotės įsakyme.

Komandiruotė užsienyje

Darbuotoją siunčiant į komandiruotę užsienyje dienpinigius mokėti yra privaloma. Dienpinigiai yra mokami atsižvelgiant į komandiruotės šalį.

Nuo 2018 m. liepos 1 dienos įsigaliojo naujos maksimalių užsienio komandiruočių dienpinigių normos. Dienpinigių normos pasikeitė visose valstybėse, dauguma normų didėjo, bet kai kuriose valstybėse jos buvo sumažintos. Iš sąrašo išbraukti miestai (Ryga, Maskva, Sankt Peterburgas, Astana ir Niujorkas), vykstant į šiuos miestus taikoma tai valstybei nustatytų dienpinigių norma.

Share This