NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMAS

Įmonės  moka nekilnojamojo turto mokestį  :

  • už jiems nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį Lietuvoje.
  • už įsigytą turtą (arba jo dalį) pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas.
  • už įsigytą turtą (arba jo dalį) pagal pirkimo – pardavimo išsimokėtinai arba išperkamosios nuomos sutartį.
  • už iš fizinių asmenų neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perimtą naudotis NT (arba jo dalį).

Nekilnojamojo turto registre turi būti įregistruota sandorį (lizingo, pirkimo – pardavimo išsimokėtinai, išperkamosios nuomos)  patvirtinanti sutartis.

Nekilnojamojo turto mokestis pradedamas skaičiuoti nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį faktiškai juridinis asmuo perima valdyti įsigyjamą nekilnojamąjį turtą.

Įmonės nemoka nekilnojamojo turto mokesčio :

– už faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

– už valdžios ir privataus subjektų partnerystės, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, pagrindu sukurtą ar įgytą nekilnojamąjį turtą, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis ir šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą paskirtį. 

 

Savivaldybių sprendimai dėl 2017 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų.

 

Savivaldybių sprendimai dėl 2018 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų

Nekilnojamo turto mokestis įmokos kodas -1001 

Mokestis mokamas į VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija)  sąskaitą.

 

+37065611877 , info@buhalterijos.lt 

Share This