2017 m. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių indeksavimo koeficientas  – 1,182

Tarifai 2017 m. :

Benzinas – 7 EUR

Dyzelinas – 8 EUR

Suskystintos naftos dujos 7 EUR

 

Koeficientai degalų kiekiui perskaičiuoti iš tūrio į masės vienetus

benzinui – 0,75;

dyzelinui – 0,84;

suskystintoms naftos dujoms – 0,54;

suslėgtoms gamtinėms dujoms – 0,69

 

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMAS

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230.

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FRO521 formos užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 .

Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijos pateikiamos ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos.

 

+37065611877, info@buhalterijos.lt 

Share This