Šiame video rasite palyginimus, kaip darbo kodeksas prieštarauja naujai pakeistam Valstyvinio socialinio draudimo įstatymui / Sodros įstatymui nuo 2018 m. sausio 01 dienos.

Tai kelia sąmyšį žmonių galvose… Daug kalbama apie šešėlinę ekonomiką, tačiau pamirštame, jog tik sukūrūs vientisą ir aiškią mokesčių surinkimo politiką daugiau naudos turės ne tik valstybė, bet ir žmonės, nes jie nebeieškos galimybių kur emigruoti ir kaip išgyventi.

Verslas gali plėstis ir mokėti daugiau mokesčių tik tuo atveju, jeigu sudaromos tam sąlygos, yra pasitikėjimas Valstybe, o tada ir šešėlinės ekonomikos nebeliks…

Gaila, bet valdininkai tiesiog pamiršta, jog didžiają biudžeto dalį surenka iš mažų įmonių, o ne iš didelių verslo gigantų, nes jie yra pajėgūs perkelti savo mokamus mokesčius į tą šalį, kurioje yra saugu…

Ieškojau  pavyzdžių, kur kitur pasaulyje galima rasti atvejų, kai vienodo lygio įstatymai vienas kitam prieštarauja, tačiau nepavyko…

Ir visdėlto … sugrįžtu prie didelio tikėjimo, jog vieną dieną bus tikrai aiški ir vientisa mokesčių politika Lietuvoje ir įstatymai nebesikeis drąstiškai. Manau, jog tikrai tada surinks į biudžetą daugiau lėšų, jeigu kiekvienas žmogus žinos už ką jis tur mokėti, kada ir kokios garantijos jo laukia ligos atveju… O valstybei nebereikės leisti Europos lėšų kovojant su šešėline ekonomika.

Share This