Darbo užmokesčio pasikeitimai nuo 2018 m.

2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 814 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos (toliau — MMA) dydis — 400 eurų (nuo 2016-07-01 buvo 380 eurų), minimalusis valandinis atlygis (toliau — MVA) — 2,45 Eur (buvo – 2,32 Eur).

Nuo 2018 m. pakeistas Minimalus darbo užmokestis

NUTARIMAS DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO

Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 814 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtintas MMA dydis — 400 eurų (2017 m. – 380 eurų). Vadinasi, 380 eurų NPD bus taikomas gyventojams, kurių mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys 400 eurų.

Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo asmenis, kuriems nustatyti didesni mėnesio NPD), kurių gaunamos mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys 1160 eurų, mėnesio NPD turės būti apskaičiuojamas pagal mėnesio NPD formulę:

Mėnesio NPD = 380 (eurų) – 0,5 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – MMA, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, 1 dydis (2018-01-01 – 400 eurų). Atitinkamai pakeista metinio NPD formulė: Metinis NPD = 4560 (eurų) – 0,5 x (gyventojo GMP – 12 MMA, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių (2018-01-01 – 4800 eurų), kurioje GMP – metinių pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.

 

 

 

4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

10 straipsnis. Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos

7.  dalis

Draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokos už tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ne visą darbo laiką, skaičiuojamos ir mokamos nuo nustatyto darbo užmokesčio, bet ne mažesnio kaip minimalioji mėnesinė alga, išskyrus atvejus, kai jie atitinkamą mėnesį:

1) buvo drausti pas kitą draudėją pagal šio įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 ar 4 dalis;

2) gavo valstybinę socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;

3) buvo ne vyresni kaip 24 metų (taikoma iki kalendorinio mėnesio, kai asmeniui sukanka 24 metai).

 

Sėkmės darbuose!

Jeigu turite klausimų ir norite registruotis konsultacijai  +370 65611877 , info@buhalterijos.lt 

Share This