Lengvatiniai PVM tarifai

  1. Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja PVM įstatymo 19 str. pakeitimas, nustatantis lengvatinį 5 proc. PVM tarifą (vietoj galiojusio standartinio PVM tarifo) receptiniams nekompensuojamiems vaistams, kurių išorinės pakuotės apmokestinamoji vertė yra didesnė nei 300 eurų.
  2. Iki 2017 m. gegužės 31 d. pratęstas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

PVM įstatymo pakeitimai, susiję su 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), įgyvendinimu, įsigaliojimas

  1. Nustatyta, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. neapmuitinamos parduotuvės gali veikti tik tarptautiniuose oro ir jūrų uostuose, atsisakyta galiojusių nuostatų, leidžiančių tokių parduotuvių veiklą ir kituose valstybės sienos perėjimo punktuose.

Nuo 2017 metų pasienio perėjimo punktuose nelieka neapmuitinamų („duty-free“) parduotuvių, kurios veikia kaip PVM lengvatų sandėlis, kuriame parduodamos prekės, apmokestinamos, taikant 0 proc. PVM tarifą Tokiose pasienio perėjimo punktuose esančioms parduotuvėms nuo 2017 m. sausio 1 d. bus panaikinti išduoti leidimai steigti PVM lengvatų sandėlį. Jei iš parduotuvėse esančių PVM lengvatų sandėlių prekės, kurių tiekimas į PVM lengvatų sandėlį buvo apmokestintas, taikant 0 proc. PVM tarifą, nebus išgabentos į kitus PVM lengvatų sandėlius, tai, vadovaujantis PVM įstatymo 14 str. 14 dalimi, 53 str. 7 ir 8 dalimis, PVM lengvatų sandėlio savininkui už tokias prekes atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM. PVM turi būti deklaruotas ir sumokėtas ne vėliau kaip iki 2017 m. vasario 25 d. (t.y. iki PVM deklaracijos už 2017 m. sausio mėn. pateikimo ir PVM sumokėjimo už 2017 m. sausio mėn. termino pabaigos).

  1. Kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai suderinant Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas su nuo 2016 m. gegužės 1 d. pradėto taikyti Reglamento (ES) Nr. 952/2013 nuostatomis.

Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1042/2013 nuostatos dėl paslaugų, susijusių su nekilnojamuoju turtu

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1042/2013 nuostatos dėl paslaugų, susijusių su nekilnojamuoju turtu. Įsigaliosiančios reglamento nuostatos detalizuoja, kokios paslaugos yra laikytinos susijusiomis su nekilnojamuoju turtu ir atitinkamai laikytinos suteiktomis ten, kur yra nekilnojamasis turtas. Pagal reglamento nuostatas tokios paslaugos kaip tarpininkavimas dėl nekilnojamojo turto pardavimo, teisinės paslaugos, susijusios su nuosavybė teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimu (pvz., pirkimo-pardavimo sutarčių rengimas, notaro paslaugos), nekilnojamojo turto rizikos ir vientisumo tikrinimas ir vertinimas, nekilnojamojo turto vertės nustatymas ir pan. bus laikomos paslaugomis, susijusiomis su nekilnojamuoju turtu, ir todėl tokių paslaugų vieta PVM tikslais bus laikoma ta valstybė, kurioje yra konkretus nekilnojamas turtas

Share This