MB mokesčiai Sodrai nuo 2017 m. sausio 01 dienos didėja nuo 26,3% iki 30.8%

   (vietoj 380 EUR x 26,3% =99,94 EUR , mokama  380 EUR x 30,8% = 117,04 EUR,  mokestis padidėjo 17,10 EUR), taip pat liečia ir individualių įmonių savininkus.

 Mažoji bendrija – yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys. Mažojoje bendrijoje gali būti ne daugiau kaip 10  narių.

MAŽŲJŲ BENDRIJŲ  ĮSTATYMAS

 • Įmokų bazė: įmokos mokamos dvejopai:
 1. a) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos arba
 2. b) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos, kuri negali būti mažesnė kaip minimalioji mėnesinė alga (MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas lygus 380 Eur.). Nuo 2016 m. sausio 1 d. MMA yra 350 Eur, nuo 2016 m. liepos 1 d. – 380 Eur.

Pirmuoju atveju už mažųjų bendrijų narius įmokas reikia mokėti tik jeigu lėšos yra išimamos asmeniniams poreikiams. Jeigu lėšos nėra išimamos, įmokų mokėti nereikia.

Šis įmokų mokėjimo būdas mažųjų bendrijų nariams yra taikomas jeigu:

 • mažoji bendrija veikia pirmuosius metus;
 • mažosios bendrijos narys yra ne vyresnis nei 29 metų;
 • jam paskirta senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje;
 • jeigu įmokos už narį jau sumokėtos (pvz., dirbant pagal darbo sutartį);
 • jei narys pats sumokėjo įmokas kaip individualia veikla užsiimantis asmuo (išskyrus dirbančius su verslo liudijimais);
 • turi bankrutuojančios arba bankrutavusios bendrijos statusą;
 • narys yra laisvės atėmimo vietose arba teismo sprendimu yra specializuotose psichikos sveiktos priežiūros įstaigose.

 

Už visus kitus mažųjų bendrijų narius socialinio draudimo įmokas privalu mokėti nuo sumos ne mažesnės nei MMA, net jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nėra išimamos.

Tuo atveju, kai tas pats žmogus yra kelių bendrijų narys, prievolė už jį mokėti socialinio draudimo įmokas numatyta tai bendrijai, kuri įregistruota anksčiausiai.

Jeigu mažoji bendrija veiklos nevykdo ir yra tai deklaravusi, minėtos įstatymo nuostatos netaikomos ir už tokių bendrijų narius įmokų mokėti nereikia.

 • VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos tarifas 30,8 proc. dydžio tarifas (nuo 2017 m. liepos 1 d. – 30,3 procento).
 • Tuo atveju, kai mažosios bendrijos narys pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis, VSD įmokų tarifas yra 32,8 proc. (nuo 2017 m. liepos 1 d. – 32,3 procento). 
 • Taip pat mokamos ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos. Jų tarifas 9 proc. Jos apskaičiuojamos nuo tos pačios bazės kaip ir VSD įmokos.
 • Jeigu mažoji bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi VMIVMI Valstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos – www.vmi.lt arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, mažųjų bendrijų nariai už save moka 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydžio sveikatos draudimo įmokas, jeigu jie nepriklauso asmenims, išvardytiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1 – 8 dalyse ir 6 str. 4 dalyje.

Mažųjų bendrijų vadovams, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautas pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos už Mažųjų bendrijų vadovus, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pensijų socialiniam draudimui mokamos tokia pačia tvarka, kokia mokama už asmenis, turinčius darbo santykius arba savo esme atitinkančius darbo santykius, tokiu nustatytu tarifu – 26,3 procento (nuo 2017 m. liepos 1 d. – 25,3 procento). Tuo atveju, kai asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis, VSD įmokų tarifas yra – 28,3 (nuo 2017 m. liepos 1 d. – 27,3).

Share This