Mokesčių mokėtojas (įmonė), vykdantis veiklą, privalo teikti važtaraščių duomenis VMI, jeigu bendra atlygio suma už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų sumą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje dėl registravimosi PVM mokėtoju.

Viršijus nustatytą ribą, važtaraščių duomenys pradedami teikti nuo kito mėnesio po to mėnesio, kurį nustatyta riba buvo viršyta.

Detaliau informaciją rasite čia:

DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Share This