Įsigaliojo naujovės dėl grynųjų pinigų naudojimo nuo 2016-01-01 dienos

 Mokesčių administravimo tvarka griežtėja, todėl įsigaliojo naujovės kurios dar labiau apriboja smulkųjį verslą.

Kokios yra naujovės?

Nuo 2016 m.  sausio 01 dienos kiekviena įmonė (įmonės buhalteris) privalės teikti deklaracijas:

  • apie grynųjų pinigų išmokas asmenims, jeigu metinė apyvarta vienam asmeniui grynaisiais pinigais per metus yra 15000 EUR (jeigu pinigai išimami iš banko, bankomatų,visi pirkimai grynais ir išmokėjimai). Visos finansinės operacijos yra registruojamos įmonės apskaitoje, todėl VMI bus lengva patikrinti grynųjų pinigų panaudojimą ir teisingą jų deklaravimą.

 

  • jeigu vieno fizinio asmens įsiskolinimas įmonei kalendorinių metų gruodžio 31 dieną yra ne mažesnis kaip 15 000 EUR, tai yra jeigu įmonės buhalterinėje apskaitoje likučiuose pagal avansines apyskaitas (pirkimus grynais) lieka ne mažesnė suma kaip 15000 EUR.

 

  • apie užsienio juridinių asmenų jiems suteiktas paslaugas Lietuvoje, jeigu pagal vieną sandorį arba pagal keletą per vienus kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sutarčių, gautų paslaugų vertė yra ne mažesnė kaip 15 000 eurų.

 

Jeigu Jūsų įmonėje naudojami gryni pinigai atsiskaitymams, išmokėjimams įsigaliojus naujovėms, svarbu pasitarti su buhalteriais, kad tinkamai būtų sutvarkyta įmonės buhalterija ir įmonės finansų sistema, todėl kad įsigaliojusios naujovės siejasi su kitais įstatymais, kaip buhalterinės apskaitos įstatymasFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba arba FNTT įstatymais ir nutarimais bei kt.

 

Deklaracijos už 2016 m. ir vėliau teikiamos  iki sekančių metų kovo 31 dienos, pildant FR0711 deklaracijos  formą – Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas

 

Daugiau informacijos rasite čia- http://www.fntt.lt/lt

Plačiau apie šį nutarimą rasite video – apie 2018 m. balandžio mėnesį, prenumeruokite youtube kanalą kad būsimas naujienas gautumėte pirmieji! 

 

Išrašas iš įstatymo   „Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas“

551 straipsnis. Kita trečiųjų asmenų teikiama informacija

  1. Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie įsiskolinimus fiziniams asmenims už šių asmenų juridinio asmens vardu patirtas išlaidas ir fizinių asmenų įsiskolinimus už iš to juridinio asmens atsiskaitytinai gautas išmokas, jeigu įsiskolinimas vienam fiziniam asmeniui arba vieno fizinio asmens įsiskolinimas kalendorinių metų gruodžio 31 dieną yra ne mažesnis kaip 15 000 eurų. Ši informacija pateikiama kartą per metus centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais.
  2. Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie užsienio juridinių asmenų jiems suteiktas paslaugas Lietuvoje, jeigu pagal vieną sandorį arba pagal keletą per vienus kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė yra ne mažesnė kaip 15 000 eurų. Ši informacija pateikiama kartą per metus centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais.“

Sėkmės darbuose!

Share This