Dėl informacijos apie PayPalSkrillWebmoney ir kitų užsienio valstybių įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas pateikimo tvarkos

Jeigu įmonė turi atidarytą sąskaitą,  kaip PayPal, Skrill , Webmoney– toks deklaravimas VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) yra privalomas kiekvienai įmonei, jeigu ji turi tokias sąskaitas, nepriklausomai ar jose yra pinigų. Deklaruoti reikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba VMI (elektroniniu būdu arba pateikiant deklaraciją fiziškai).

Moscow, Russia - February 27, 2014: Online shopping paid via Paypal payments using plastic cards Visa and Mastercard. PayPal is a popular and international method of money transfer via the Internet.

Pagal „LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMĄ

42 straipsnis. Informacijos apie sąskaitos užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoje atidarymą ir uždarymą pateikimas

Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose privalo pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo arba uždarymo dienos. Fiziniai asmenys apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose privalo pranešti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais.“

 

Įsakymas „Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių“  įsigaliojo nuo 2003 m. birželio 19 d. Nr. V-176, kuriuo remiantis įmonių atsakingi asmenys turi deklaruoti sąskaitas, kuriose vyksta bankinės operacijos, tačiau nėra registruotos Lietuvoje. Kad tai padaryti reikia užpildyti FR0526 formą ir pateikti užpildytą deklaraciją Valstybinė mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų arba VMI.

Del deklaravimo pasiteirauti galite +370 65611877

Sėkmės Jūsų darbuose!

Share This